.

آموزش جامع اصول ، عملکرد و راه اندازی پمپ تزریق (بخش 5)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مکانیزم میل لنگ پمپ تزریق

در بخش قبلی درباره حرکت پیستون و چرخش میل لنگ صحبت کردیم. در مکانیزم میل لنگ دو نقطه وجود دارد که توسط پین های Crank & Wrist به هم متصل شده است. پین لبه فوقانی Crank  و پین لبه تحتانی Wrist نامیده می شود. حرکت پین فوقانی (Crank) یک هارمونیک ساده با سرعت دورانی ثابتی می باشد. در حالی که پین تحتانی حرکت هارمونیک نامنظمی به دلیل تغییر فاصله محوری  بین دو پین دارد. روش های استفاده شده برای تنظیم طول استروک نیز می تواند باعث اعوجاج اضافی شود.

با شناخت حرکت پیستون، سرعت لحظه ای سیال نیز معلوم می شود. در شکل زیر مکانیزم میل لنگ لغزنده ای نشان داده شده است. به منظور بررسی این مدل، سیستم به صورت ساده بدون کنترل دبی در نظر گرفته شده است.

مکانیزم میل لنگ لغزنده

X جابه جایی افقی پین تحتانی می باشد. با بهره گیری از روابط مثلثاتی و قانون سینوس ها :

برای شاتون (Connecting Rod) که دارای مکانیزم صلب بوده و طول زیادی دارد، روابط فوق به صورت زیر ساده می شود:

با نزدیک شدن طول شاتون به طول بازوی میل لنگ، هارمونیک های مرتبه های بالاتری ایجاد شده که بسیار مهم می باشند. در پمپ های تزریق نسبت های 1 به 2 و 1 به 3 برای L/R معمول می باشد. همان طور که می دانیم پروفیل سرعت و شتاب با مشتق گیری مرتبه اول و دوم معادله مکان نسبت به زمان به دست می آید و این پروفیل های حرکت برروی سیال پمپ شونده اعمال می گردد. بنابراین می توان نتیجه گرفت دو پارامتر سرعت و شتاب پیستون اهمیت زیادی دارد.

هنگامی که شتاب و سرعت بیش از حد مجاز می شود، سیال بخار شده و حباب هایی درون سیال ایجاد می شود. وجود گازهای محلول در سیال با عث می شود که در هنگام مکش، محفظه به طور کامل پر نشود و پمپ به درستی کار نکند.

در پمپ های هیدرولیک دیافراگمی، گاز یا بخار می تواند از روغن سیستم هیدرولیک به وجود آید. بارهای ناشی از شتاب به میل لنگ، پین، و برخی از دستگاه های کنترل ظرفیت وارد می شود.

نیروی ناشی از این بارها طبق قانون دوم نیوتن:

با توجه به معادله فوق، W وزن پیستون بر حسب پوند، g  ثابت شتاب گرانش و N دور میل لنگ می باشد.

پکینگ و دیافراگم:

تمامی پمپ های تزریق نیاز به نوعی پکینگ یا سیستم آب بندی برای جلوگیری از فرار مایع از پیستون یا پلانجر و جلوگیری از ورود به بخش محرک (موتور) دارند. در پمپ های مکانیک دیافراگمی پکینگ به کار می رود. در حالی که در پمپ های هیدرولیک دیافراگمی دو بخش آب بندی وجود دارد. دیافراگم دینامیکی و سیلندر آب بندی.

 

 

نوشته شده توسط : مهندس نازنین احمدی

 

 

 

پمپ

  • Start Publishing Date
پمپ تزریق

پمپ تزریق چیست؟

برای درک کامل از اصول پمپ های تزریق، ابتدا باید دانست که پمپ تزریق چیست؟ و در درجه بالاتر چه دستگاهی را نمی توان پمپ تزریق محسوب ...

پمپ تزریق

انواع پمپ تزریق - قسمت 1

همان طور که در قسمت قبل بیان کردیم، اکثر پمپ ها از موتور الکتریکی به عنوان یک منبع انرژی بهره می گیرند. دور موتور به کمک ...

پمپ تزریق (قسمت3)

پمپ دیافراگم هیدرولیکی طراحی ویژه ای را نسبت به 3 نوع پمپ دیگری که درمباحث پیشین مطرح گردید، ارائه می نماید.

در این پمپ ها پیستون با سیال پمپ شونده ...

پمپ تزریق

مکانیزهای انتقال قدرت پمپ:

در این بخش به بررسی برخی از روش های رایج برای دستیابی به دبی پمپ می پردازیم. روش هایی که برای تنظیم ظرفیت و تاثیرات طول ...

پمپ تزریق

مکانیزم میل لنگ پمپ تزریق

در بخش قبلی درباره حرکت پیستون و چرخش میل لنگ صحبت کردیم. در مکانیزم میل لنگ دو نقطه وجود دارد که توسط پین های Crank & ...

پمپ تزریق

انواع پکینگ - بخش 1:

...
Styles Classes
Piston Cup Leather
Flange Fabric-reinforced rubber
O-ring Homogeneous
V-Packing  

در مباحث پیشین توضیح جامعی از پکینگ را بیان کردیم در ادامه به محدوده دمایی هریک از آن ها و موارد کاربردی می پردازیم. در پکینگ های کلاس دوم، فابریک به ...

پمپ های تزریق

در بخش های قبلی به مفاهیم کلی دو نوع پکینگ اتوماتیک پرداختیم. لازم به ذکر است آب بندهای نوع Lip از اصل دیگری پیروی می کنند که باعث برتری آن ها در ...

در ادامه مباحث قبلی در خصوص پکینگ ها، به دسته دوم آن می پردازیم:

2 - Flange Packing

پکینگ های فلنجی همانند Piston Cup از نوع آب بندی نامتعادل می ...

پیستون رینگ:

پیستون رینگ ها همان رینگ استیل سخت شده می باشد که در شیارهای دقیق قرار گرفته است. این رینگ ها درموتورهای احتراق داخلی  در مواردی که ...

آشنایی با شیرها

در پمپ های تزریق شیر یکی از مهم ترین اجزا می باشد به گونه ای که عملکردهای مختلف آن وابسته به نوع پمپ می باشد. شیرها بخش جدایی ناپذیر ...

Load More

گیربکس

  • Start Publishing Date
Has no content to show!.
Load More

موتور

  • Start Publishing Date
Has no content to show!.
Load More

میکسر

  • Start Publishing Date
Has no content to show!.
Load More